Home / วัฒนธรรม

Category Archives: วัฒนธรรม

Feed Subscription

วัฒนธรรม

วัดเชียงคาน

วัดเชียงคาน

Read More »

ประเพณีผีขนน้ำ

ประเพณีผีขนน้ำ

ประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ประเพณี ผีขนน้ำบ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นการละเล่นที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ ทั้งประวัติความเป็นมา ความเชื่อ รูปแบบวิธีการละเล่น การพัฒนาการอนุรักษ์ และโลกทัศน์ของชาวบ้านนาซ่าวโดยทั่วไปดังนี้ 1. ประวัติความเป็นมา ผีขนน้ำ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การเล่นผีขนน้ำของชาวบ้านนาซ่าวนี้ไม่มีประวัติว่าเล่นครั้งแรกเมื่อใด แต่ชาวบ้านก็เล่นสืบมาเป็นประเพณีเช่นที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติมาทุกปี กล่าวคือ บ้านนาซ่าวแต่เดิม ชาวบ้านได้อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยพวนโดยอพยพมาหาที่ทำกินตั้งหลักแหล่งเพื่อทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ จนมาพบบริเวณที่เหมาะแก่การตั้งหลักแหล่ง และพื้นที่อุดมสมบูรณ์คือ นาซำหว้า ก็พากันปลูกบ้านสร้างที่อยู่อาศัย และยึดบริเวณนาซำหว้า เป็นที่ทำมาหากินเรื่อยมา พอชุมชนขยายมากขึ้นก็ย้ายบริเวณบ้านสองโนน และตั้งเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้น แต่ก่อนหมู่บ้านยังไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคงนับถือผีบรรพบุรุษ ผีปูย่าเท่านั้น เป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่แรก พิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษ ...

Read More »

เพลง….เชียงคาน โดยพี่แดน ข้ามฟ้ามาจากฝรั่งเศส

เพลง….เชียงคาน โดยพี่แดน ข้ามฟ้ามาจากฝรั่งเศส

สมาชิกคนหนึ่งที่รักเชียงคานมาก….เพราะพี่แกเป็นคนเชียงคาน จากแผ่นดินเชียงคานไปหลายสิบปี…ตั้งใจแต่งเองร้องเอง ให้ภรรยาร้องบ้าง บังคับลูกฟัง  เพื่อจะส่งมาเราๆ ชาวสมาชิกเชียงคานดอทคอมฟัง…สามารถ download ไปฟังได้เลย ฟังกันเยอะๆ…ต่อไปผมว่าพีแดนต้องทำ MV และอาจมาถ่ายทำที่เชียงคานสักวัน…คิดถึงพี่แดน ฟังเพลงพี่แดน  ความตั้งใจพี่แกเกินร้อยครับ…ช่วยกันฟังและเปิดเยอะๆให้ดังไปเลย…. มี 4 เพลง ทำทำนอง เนื้อ เรียบเรียง ดนตรีเอง ขอปรบมือให้ครับ เนื้อเพลงกินใจ สำรักนึกรักบ้านเกิดแท้ๆ 1.ฝากรักสาวเชียงคาน 2.แผ่นดินรักเชียงคาน 3.เชียงคานเมืองงาม 4.ใต้ฟ้าเชียงคาน ฝากรักสาวเชียงคาน ขอฝากรัก แม่สาวเชียงคาน ฟ้าเป็นพยาน ดินเป็นพยานสาบานก็ได้ แรกพบน้อง เหมือนกามเทพดลใจ ถูกศรรักปักใน อาลัยคิดถึงแต่นาง ฝากความหวัง กับสาวเชียงคาน ด้วยความสัมพันธ์ ฝากใจรักกันหมั้นหมายไม่ห่าง ...

Read More »

ใส่บาตรข้าวเหนียว

ใส่บาตรข้าวเหนียว

ใส่บาตรข้าวเหนียว ณ เชียงคาน Editor’s Comment จุดเด่น: ชาวเชียงคานจะไม่นิยมใส่อาหารใดๆ ลงในบาตร จะมีก็เพียงข้าวเหนียว หรืออาจมีขนมบ้าง หรือกล้วยบ้างเท่านั้น แต่ของทุกอย่างจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ และที่สำคัญ… ชาวเชียงคานจะไม่นำเงินใส่บาตรพระโดยเด็ดขาด จุดด้อย: นักท่องเที่ยวบางส่วนยังขาดความเข้าใจใน ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น บางรายนำความคุ้นเคยจากท้องถิ่นตนเองมาใช้ เช่น นำอาหารใส่ลงในบาตร หรือนำเงินใส่บาตรพระเป็นต้น บทสรุป: “การใส่บาตรข้าวเหนียว” เป็นกิจกรรมที่ชาวเชียงคานทำสืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน นักท่องเที่ยวควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงประเพณีปฏิบัติของแต่ละสถานที่ เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างช้า นาน   เมื่อพูดถึง “ใส่บาตรข้าวเหนียว” เชื่อว่าในความคิดแรกของใครหลายๆ คน มักจะนึกไปถึงประเพณีการใส่บาตรยามเช้าที่เลื่องชื่อ ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว บ้านพี่เมืองน้องของไทยขึ้นมาในทันที ชาวบ้านจะนั่งรอ เพื่อใส่บาตรกันอย่างเป็นระเบียบ ตักบาตรยามเช้าหน้าร้านรักเลย ...

Read More »

งานออกพรรษาอำเภอเชียงคาน

งานออกพรรษาอำเภอเชียงคาน

“ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี เดือน ตุลาคม  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน งานออกพรรษาอำเภอเชียงคาน เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากพระวินัยของพระสงฆ์และผสมผสานกับความเชื่อตามฮีต สิบสอง คลองสิบสี่ งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานมีจุดเด่นที่มีผาสาดลอยเคราะห์ ถือเป็นการเสริมดวงชะตา และระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง (พระเมตตา) ทำจากหยวกกล้วย ลักษณะคล้ายกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้ง เทียน ดอกไม้ ของคาว และของหวาน เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมายาวนาน และนับว่ามีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งนักท่องเที่ยวน่าจะถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาร่วมวิถีวัฒนธรรม โบราณที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การไหลเรือไฟ การลอยผาสาด การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ...

Read More »

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ ในอดีตและยังมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองของชาวบ้าน โดยสามารถชมการทอผ้าและเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้ นักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ชาวไทดำแบบโฮมสเตย์ สามารถติดต่อได้ที่สมาคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ โทร. 08 1048 2000 พัก 1 คืน อาหาร 2 มื้อ ราคา 300 บาท/คน การเดินทาง ใช้เส้นทางเลย-เชียงคานไปประมาณ 38 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางไปบ้านนาสีจนถึงบ้านาป่าหนาดอีกประมาณ 10 กิโลเมตร โฮมสเตย์บ้านไทดำ อ.เชียงคาน จ.เลย ดำเนินงานโดยศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านไทดำ กิจกรรมที่ท่านจะได้รับ พิธีสู่ขวัญต้อนรับ ชมการทอผ้าจากกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านไทดำ ...

Read More »

การสืบสานประเพณีสงกรานต์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การสืบสานประเพณีสงกรานต์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประเพณี สงกรานต์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะทั้งความเป็นประเพณีประจำชาติ และประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากว่าเมื่อถึงวันที่ 13,14,15 เมษายนของทุกปี ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ ถือปฏิบัติประเพณีสงกรานต์กันทุกภูมิภาค โดยมีองค์ประกอบส่วนร่วมที่ปฏิบัติเหมือนกัน ได้แก่ การทำบุญ สรงน้ำพระ และรดน้ำผู้ใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ถือปฏิบัติแตกต่างกันไปตามสภาพ ทางสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาประเพณีสงกรานต์ดังกล่าวจึงต้องพิจารณาลักษณะรูปแบบ ต่าง ๆ ที่แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือ ปฏิบัติมา แต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ทำให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เช่น ลูกหลานนำสิ่งของมาเยี่ยมเยียน ...

Read More »

วัดท่าแขก

วัดท่าแขก

วัดท่าแขก เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากอำเภอเชียงคาน 2 กิโลเมตร ก่อนถึงหมู่บ้านน้อยและแก่งคุดคู้ ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูป 3 องค์สกัดจากหินทรายทั้งก้อน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ มีอายุประมาณ 300 กว่าปี ประวัติและตำนานวัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประวัติความเป็นมา วัดท่าแขกเป็นวัดเก่าแก่โบราณกาล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงห่างจาก อำเภอเชียงคาน ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนถึงบ้านน้อยและสถานที่ท่องเที่ยงแก่งคุดคู้ วัดท่าแขกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ พ.ศ.2209 ตรงกับ จุลศักราช 1028 วันเสาร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ตามหลักศิลาจารึกตัวหนังสือ กล่าวว่า ท้าวสุวรรณแผ้วพ่าย ...

Read More »

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

ตั้งอยู่ ซอย 14 วัดมหาธาตุ วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงคาน ไปชมพระอุโบสถไม้เก่าแก่รูปแบบล้านช้าง ภายในประดิษฐานพลวงพ่อใหญ่ บริเวณหน้าจั่วมีภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวประวัติเมืองเชียงคาน และมีเจดีย์ก่ออิฐที่เชื่อกันว่าสร้างทับรูพญานาค นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านช้างที่สวยงาม วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เลขที่ 22 บ้านเชียงคาน ถนนศรีเชียงคาน หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน โฉนดเลขที่ 35 อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2202 ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีต หอสวดมนต์ อาคารคอนกรีต กุฏิสงฆ์ 10 หลังศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ ...

Read More »

วัดป่ากลาง

วัดป่ากลาง

เดิมเป็นวัดเล็กๆ สองวัด คือ วัดกลางและวัดป่า เนื่องจากวัดกลางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง เข้า มาถึงวัด ชาวบ้านจึงย้ายมารวมวัดสองวัดเข้าเป็นวัดเดียวกันเมื่อปี พ.ศ.2466 เรียกชื่อว่า “วัดป่ากลาง” ต่อมาสมัยพระมหาเกียรติ วฑฒิสาโร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดมัชฌิมาราม” พระประธานในอุโบสถเป็น พระพุทธ รูปปูนปั้นปางมารวิชัย ภายในบริเวณวัด มีอาคารส้วมโบราณ ซึ่งชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

Read More »
Scroll To Top