Home / ที่เที่ยว

Category Archives: ที่เที่ยว

Feed Subscription

ที่เที่ยว

วัดศรีคุณเมือง

วัดศรีคุณเมือง

อยู่ที่ถนนชายโขง ซอย 7 ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 มีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายชิ้น เช่นพระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็กพระ กรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 นอกจากนี้ในวัดยังมีธรรมาสน์แกะสลักไม้ ลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาท ด้านหน้าโบสถ์มี าพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพ นิทานชาดก ชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม

Read More »

วัดท่าคก

วัดท่าคก

วัดท่าคก แหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมหลายชนชาติ ใน จ.เลย ถือเป็นวัดที่มีความสวยงามและมีความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะและการก่อสร้างเก่าแก่ที่มีความสวยงามและอยู่คู่เมืองเชียงคานมานานร่วม 200 ปี จุดเด่น: ศิลปะวัฒนธรรมแบบผสมผสานที่สามารถเห็นได้จากลวดลายบนโบสถ์และขอบหน้าต่าง จุดด้อย: ในวัดไม่มีป้ายหรือที่ที่ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยว กับประวิติวัดเลย ทั้งๆ ที่วัดท่าคกมีประวัติน่าสนใจและยาวนานมาก อีกทั้งยังเป็นวัดที่สามารถรักษาดินแดนไทยลุ่มน้ำโขงเอาไว้ได้ด้วย บทสรุป: วัดท่าคกเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงคานที่มี ประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากๆ ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้ และยังมีพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวเชียงคานมาช้านาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเล็กๆ ที่มีประวัติเกี่ยวพันกับแถบลุ่มน้ำโขงอีสานตอนบน รวมไปถึงความสัมพันธ์กับเชื้อพระวงศ์ทางฝั่งลาวมาตลอด โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับหลวงพระบาง ซึ่งจะสังเกตได้จากภาษาพูดที่ค่อนข้างเหมือนกันมาก นอกจากนี้วัดเก่าแก่ในอำเภอเชียงคาน ยังมีความเกี่ยวข้องกับเชื้อพระวงศ์ลาวเป็นส่วนใหญ่ ที่เห็นได้ชัดก็คือ รูปแบบของพระอุโบสถตามวัดหลายแห่ง จะมีศิลปะของลาวเข้ามาผนวกทุกวัดและแต่ละวัดก็มีอายุตั้งแต่ 200 ปีขึ้นไปทั้งนั้น “วัดท่าคก” วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเชียงคานมานานร่วม 200 ปี แต่เดิมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำที่มีลักษณะเป็นคุ้งน้ำวน ซึ่งชาวเชียงคานเรียกว่า “คก” จึงได้ตั้งชื่อว่า ...

Read More »

เชียงคานน่าเที่ยว

เชียงคานน่าเที่ยว

Read More »

กาลครั้งหนึ่งที่เชียงคาน

กาลครั้งหนึ่งที่เชียงคาน

Read More »

Amazing Sea fog ทะเลหมอกภูทอก in Phutok, Chiangkhan Thailand

Amazing Sea fog ทะเลหมอกภูทอก in Phutok, Chiangkhan Thailand

Read More »

เสน่ห์เชียงคาน

เสน่ห์เชียงคาน

Read More »

the traveler แนะนำเชียงคาน

the traveler แนะนำเชียงคาน

Read More »

วัดท่าแขก

วัดท่าแขก

วัดท่าแขก เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากอำเภอเชียงคาน 2 กิโลเมตร ก่อนถึงหมู่บ้านน้อยและแก่งคุดคู้ ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูป 3 องค์สกัดจากหินทรายทั้งก้อน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ มีอายุประมาณ 300 กว่าปี ประวัติและตำนานวัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประวัติความเป็นมา วัดท่าแขกเป็นวัดเก่าแก่โบราณกาล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงห่างจาก อำเภอเชียงคาน ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนถึงบ้านน้อยและสถานที่ท่องเที่ยงแก่งคุดคู้ วัดท่าแขกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ พ.ศ.2209 ตรงกับ จุลศักราช 1028 วันเสาร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ตามหลักศิลาจารึกตัวหนังสือ กล่าวว่า ท้าวสุวรรณแผ้วพ่าย ...

Read More »

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

ตั้งอยู่ ซอย 14 วัดมหาธาตุ วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงคาน ไปชมพระอุโบสถไม้เก่าแก่รูปแบบล้านช้าง ภายในประดิษฐานพลวงพ่อใหญ่ บริเวณหน้าจั่วมีภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวประวัติเมืองเชียงคาน และมีเจดีย์ก่ออิฐที่เชื่อกันว่าสร้างทับรูพญานาค นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านช้างที่สวยงาม วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เลขที่ 22 บ้านเชียงคาน ถนนศรีเชียงคาน หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน โฉนดเลขที่ 35 อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2202 ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีต หอสวดมนต์ อาคารคอนกรีต กุฏิสงฆ์ 10 หลังศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ ...

Read More »

วัดป่ากลาง

วัดป่ากลาง

เดิมเป็นวัดเล็กๆ สองวัด คือ วัดกลางและวัดป่า เนื่องจากวัดกลางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง เข้า มาถึงวัด ชาวบ้านจึงย้ายมารวมวัดสองวัดเข้าเป็นวัดเดียวกันเมื่อปี พ.ศ.2466 เรียกชื่อว่า “วัดป่ากลาง” ต่อมาสมัยพระมหาเกียรติ วฑฒิสาโร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดมัชฌิมาราม” พระประธานในอุโบสถเป็น พระพุทธ รูปปูนปั้นปางมารวิชัย ภายในบริเวณวัด มีอาคารส้วมโบราณ ซึ่งชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

Read More »
Scroll To Top