Home / จัดซื้อจัดจ้าง

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

Feed Subscription

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ถ.ชายโขง ซอย 9 (ล่าง)

Read More »

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 22 เชื่อม ซอย 23

Read More »

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 22 เชื่อม ซอย 23 (ด้านทิศตะวันออก)

Read More »

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 4 บน (ด้านทิศตะวันออก)

Read More »

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงหลังคา กองการศึกษา

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงหลังคา กองการศึกษา

Read More »

เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 4)

เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 4)

  ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 4) เอกสารการสอบราคาซื้อ รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สรุปบัญชีราคากลาง

Read More »

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโครงการบริหารจัดการขยะ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโครงการบริหารจัดการขยะ

Read More »

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือกเสนอราคาประมูล การก่อสร้างอาคาร สถ.ศพด.3

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านคัดเลือกเสนอราคาประมูล การก่อสร้างอาคาร สถ.ศพด.3

Read More »

เรื่อง สอบถามราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง หลังคาสนามฟุตบอล

เรื่อง สอบถามราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง หลังคาสนามฟุตบอล

Read More »

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.15

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.15

รายละเอียดโครงการ

Read More »
Scroll To Top