Home / จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศยกเลิก ประมูลให้เช่าทรัพย์สินตลาดสด เทศบาลตำบลเชียงคาน
ประกาศยกเลิก ประมูลให้เช่าทรัพย์สินตลาดสด เทศบาลตำบลเชียงคาน

ประกาศยกเลิก ประมูลให้เช่าทรัพย์สินตลาดสด เทศบาลตำบลเชียงคาน

DSCF0406n

 

download_buttonายละเอียดเรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินตลาดสด

รายละเอียดเรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินตลาดสดครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิก ประมูลให้เช่าทรัพย์สินตลาดสด

เทศบาลตำบลเชียงคาน

 

About noi

Leave a Reply

Scroll To Top