Home / ที่เที่ยว / วัดภูช้างน้อย
วัดภูช้างน้อย

วัดภูช้างน้อย

ขึ้น ภูไหว้พระใหญ่ อธิฐานขอพร ก่อนชมเมืองเชียงคานจากยอดภูช้างน้อย วัดภูช้างน้อยเป็นวัดป่า ซึ่งชาว
เชียงคานได้สร้างขึ้น พระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขามองเห็นเด่นเป็นสง่า ให้ทราบว่าท่านมาถึงเมืองเชียงคาน
เมืองแห่งธรรมมะแล้ว

About admin

Leave a Reply

Scroll To Top