Home / ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูลด้านการศึกษา

header_logo

การศึกษามีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”

 โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”

การศึกษามีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ

 โรงเรียนเชียงคาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคาน

 กลุ่มวิชาชีพระยะสั้น

 ห้องสมุดประชาชน

การศึกษาอื่น ๆ

 โรงเรียนปริยัติธรรม

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง

 

Leave a Reply

Scroll To Top