Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กำหนดการเปิดงาน ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานและการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2559

กำหนดการเปิดงาน ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานและการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2559


 

กำหนดการงานออกพรรษา 2559

About ckinfo

Leave a Reply

Scroll To Top