ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

โรงแรม

รีสอรท์

โฮมสเตย์

ที่เที่ยว

วัดสันติวนาราม

วัดสันติวนาราม

ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2482 โดยพระครูพิทักษ์สังฆการ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างขึ้น เดิมชื่อว่า “วัดป่าศิริพิทักษ์อรัญญ วาส” ต่อมาพระพิมลธรรมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดสันติวนาราม” ภายในวัดมีมณฑปประดิษฐานรายพระพุทธบาท จำลอง ...

Read More »
วัดท่าแขก

วัดท่าแขก

วัดท่าแขก เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากอำเภอเชียงคาน 2 กิโลเมตร ก่อนถึงหมู่บ้านน้อยและแก่งคุดคู้ ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูป 3 องค์สกัดจากหินทรายทั้งก้อน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ มีอายุประมาณ 300 ...

Read More »
วัดศรีพนมมาศ

วัดศรีพนมมาศ

วัดศรีพนมมาศ (วัดโท่ง) ตั้งอยู่เลขที่ 384 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินของวัด 55 ...

Read More »
วัดโพนชัย

วัดโพนชัย

ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างซอย 2-3 ชมพระอุโบสถที่มีรูปสถาปัตยกรรมล้านช้างผสมสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงรัตน โกสินทร์ ที่พระยาศรีอรรคฮาตเป็นผู้สร้าง และเคยเป็นที่ตั้งที่ว่าการเมืองเชียงคาน ก่อนจะย้ายไปอยู่ในที่ปัจจุบันแก่งคุดคู้ ห่างจากตัวเมืองเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร

Read More »
วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

ตั้งอยู่ ซอย 14 วัดมหาธาตุ วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงคาน ไปชมพระอุโบสถไม้เก่าแก่รูปแบบล้านช้าง ภายในประดิษฐานพลวงพ่อใหญ่ บริเวณหน้าจั่วมีภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวประวัติเมืองเชียงคาน และมีเจดีย์ก่ออิฐที่เชื่อกันว่าสร้างทับรูพญานาค นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านช้างที่สวยงาม วัดมหาธาตุ ...

Read More »
วัดภูช้างน้อย

วัดภูช้างน้อย

ขึ้น ภูไหว้พระใหญ่ อธิฐานขอพร ก่อนชมเมืองเชียงคานจากยอดภูช้างน้อย วัดภูช้างน้อยเป็นวัดป่า ซึ่งชาว เชียงคานได้สร้างขึ้น พระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขามองเห็นเด่นเป็นสง่า ให้ทราบว่าท่านมาถึงเมืองเชียงคาน เมืองแห่งธรรมมะแล้ว

Read More »
วัดป่าใต้

วัดป่าใต้

ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2415 เดิมเป็นวัดป่าธุดงค์ สำหรับพระมาจำพรรษา ต่อมาพระครูศรสิริสุโข พร้อมด้วยชาว บ้านร่วมกันสร้างให้มั่นคงถาวรขึ้น พระอุโบสถเก่าแก่ประดับภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นพุทธประวัติ ฝีมือช่างชาวเชียงคาน

Read More »
วัดศรีคุณเมือง

วัดศรีคุณเมือง

อยู่ที่ถนนชายโขง ซอย 7 ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 มีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายชิ้น เช่นพระพุทธรูปไม้จำหลัก ...

Read More »
วัดท่าคก

วัดท่าคก

วัดท่าคก แหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมหลายชนชาติ ใน จ.เลย ถือเป็นวัดที่มีความสวยงามและมีความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะและการก่อสร้างเก่าแก่ที่มีความสวยงามและอยู่คู่เมืองเชียงคานมานานร่วม 200 ปี จุดเด่น: ศิลปะวัฒนธรรมแบบผสมผสานที่สามารถเห็นได้จากลวดลายบนโบสถ์และขอบหน้าต่าง จุดด้อย: ในวัดไม่มีป้ายหรือที่ที่ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยว กับประวิติวัดเลย ทั้งๆ ที่วัดท่าคกมีประวัติน่าสนใจและยาวนานมาก ...

Read More »
วัดป่ากลาง

วัดป่ากลาง

เดิมเป็นวัดเล็กๆ สองวัด คือ วัดกลางและวัดป่า เนื่องจากวัดกลางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง เข้า มาถึงวัด ชาวบ้านจึงย้ายมารวมวัดสองวัดเข้าเป็นวัดเดียวกันเมื่อปี พ.ศ.2466 เรียกชื่อว่า “วัดป่ากลาง” ...

Read More »
Scroll To Top